Een communicatieprofessional die een project begeleidt van A-tot-Z

Soms is er geen tijd te verliezen, moet als de wiedeweerga een professional aan de slag. Liefst iemand die jouw ambities aanvoelt en jouw communicatie-ideeën meeneemt. Een sidekick met ervaring, die tegen een stootje kan. Charlotte dus.

Schouders eronder
“Ik verken en analyseer de situatie, lever gedegen en praktische adviezen. Is er een toolkit nodig? Moeten er bijeenkomsten worden gefaciliteerd? Wat het ook is: ik neem de uitvoering vakkundig ter hand.

In ruim vijftien jaar als zzp-er (zelfstandige zonder personeel) heb ik talrijke projecten tot een goed eind mogen brengen. Laat complex werk gerust aan mij over.”


Ontzorgen vind ik belangrijk. Uit mijn portfolio:

Coördineer de productie van het jaarverslag in top 3 van NL hogescholen

“Ik kreeg ik de eervolle opdracht om de totstandkoming van het jaarverslag te begeleiden. Output: de officiële rapportage richting ministerie, een corporate website en een publieksfolder. Dat is geen sinecure. Het impliceert strakke regie op proces en inhoudelijke kaders, je voegen naar het ritme van de vergadercircuits. Vele ogen kijken en lezen mee. Je wil een resultaat waarmee opleidingen, management en bestuur tevreden zijn. Opsteker? Ik nam dit werk van iemand over. Als je zo’n denderende trein schadevrij naar het eindstation krijgt geloodst, geniet ik daarvan.”

Hele universiteit over op nieuwe Windowsversie

“Het raakte vele duizenden professoren, leraren, onderzoekers en studenten: pc’s en software worden op afstand omgebouwd van Windows XP naar Windows 7. De kunst was: overlast beperken, iedereen informeren en motiveren om het juiste te doen (en te laten). Dat betekent samenwerken met de IT-staf en alle faculteiten en diensten. Opsteker? Een 20-koppig IT-team had de lead. Een superteam, dat voelde ik direct. Met een sterke antenne (goed luisteren) kun je voorkomen dat de communicatie vertroebelt en eraan bijdragen dat de goeie spirit zich als een olievlek verspreidt.“

.

Communicatiestraat
In 2016 begeleidde ik een ander IT-project: alle teamsites van de universiteit werden gemigreerd naar Office 365 en SharePoint online. Het dakpan-plan van een collega vertaalde ik in een communicatiestraat, daar loodsten we systematisch alle teamsites doorheen. Zo verliep ook die migratie vlekkeloos.

We fuseren en bouwen een geheel nieuwe opleiding: regel alle voorlichting.

“Tel maar op: de fusie van enkele educatieve opleidingen, de bouw van een nieuw curriculum en dat als opmaat richting een geslaagde NVAO-accreditatie. Dan spreek je over een fors verandertraject en heel veel communicatie. Zo’n transformatie raakt iedereen: docenten, studenten, management, stagescholen, werkveld. Opsteker? Vanaf dag 1 was ik betrokken bij de inhoud en alle ontwikkelingen. Talloze middelen hebben we ontwikkeld. De slotpublicatie ‘Bakens in opleiden’ heeft het college van bestuur als voorbeeld gesteld voor de andere faculteiten.”

Bijscholing in Factor C

Welke communicatiestrategie past bij je stakeholders e...

Geslaagd

De eerste groep Scrummasters heeft het getuigschrift bi...