Over communicatie

Het is een breed vakgebied, communicatie. In deze bescheiden bibliotheek vind je enkele wetenswaardigheden over het vak (of over mij).

1

Bijscholing in Factor C

Welke communicatiestrategie past bij je stakeholders en je projectdoelen? Hoeveel invloed krijgen ze? Wat communiceer je met wie, op welk moment, via welk middel? Wat wordt het kernverhaal?

Eind 2022 heb ik me ondergedompeld in de meerdaagse training Factor C van opleidingsinstituut Publiec. De map ‘Vakkennis’ om mijn ‘harde schijf’ is weer up-to-date en verrijkt. De waardevolle tools en inspiratie komen natuurlijk ook ten goede aan mijn opdrachtgevers.

2

Je persoonlijke werkboekje

Opdrachtgever blij. Wij blij.
Ik voel trots als ik kijk naar deze vrolijke aanwinst op mijn bureau. De koers van de scholengroep is vertaald in een vrolijk, luchtig werkboekje. Nu kan elk personeelslid zelf aan de slag met strategische droom van de organisatie. De eigen ruimte pakken om te groeien!
Wederom een mooie coproductie, gemaakt met een zeer betrokken opdrachtgever en dito ontwerpers. Mijn bijdrage: inhoud samenstellen, rake doe-opdrachten bedenken en de teksten schrijven. #genieten

3

Privacy en videobellen

Hoe ziet het met de privacy bij videobel-apps? Wat is een veilige communicatietool? De Autoriteit Persoonsgegevens heeft bij 13 veelgebruikte videobel-apps gekeken naar de belangrijkste privacyaspecten. Zoals welke gegevens de app verzamelt, wat de app daarmee doet en of de communicatie beveiligd is. Bekijk de keuzehulp.

Keuzehulp videobellen in coronatijd
4
5

Humor en communicatie

Hoe verstandig is het, humor toepassen in je uitingen? Een beetje oppassen, zie de voors en tegens op de foto. Tegelijkertijd: met clichés val je je niet zo’n buil: denk aan de metafoor van een huis dat is vervallen tot krot (een regeringscoalitie of overheidsdienst). Of een slecht huwelijk dat op springen staat (Brexit). Visuele humor werkt op algemene velden, die iedereen kent.
Waarom zou je humor eigenlijk toepassen? Om je ‘tone of voice’ menselijk te maken, aan te sluiten bij de belevingswereld van je kijker. En het leidt tot meer bereik. Print of online maakt wel verschil. Persoonlijk lijkt mij tekstuele humor wel gemakkelijker dan visuele. Wat dacht je van “De Japanse duizendknoop, die groeit van hier tot Tokio”. Die woord-humor zie ik mezelf wel maken. #Logeion #vakimpuls

6

Open en weerbaar Nijmegen

2019-01-29 Manifest tekenen Privacy Schepenhal gemeentehuis Nijmegen met burgemeester Bruls

Ik ben medeondertekenaar van het manifest ‘Open en Weerbaar Nijmegen’. Onze samenleving wordt steeds meer digitaal. Wij worden steeds afhankelijker van digitale systemen. Hoe zorgen we voor digitale leefbaarheid? Hoe maken we onszelf en de inwoners van onze stad weerbaar? Daar draag ik graag mijn steentje aan bij.

7

Veilig online

7 tips die helpen om je foto’s, bestanden, identiteit te beschermen.

  1. Lock your screen
  2. Houd je wachtwoorden geheim
  3. Klik niet zomaar op linkjes, open niet zomaar bijlagen.
  4. Maak back-ups
  5. Wijzig regelmatig je wachtwoorden
  6. Kies wachtwoordzinnen
  7. Zorg voor goede anti-virus

Duizend-en-één meer tips vind je op veiliginternetten.

8

Beeld èn tekst doeltreffend

Beelden kunnen sterke emoties oproepen, maar het zijn vooral teksten die leiden tot verandering van mening. Dat stelt promovendus Thomas Powell op basis van zijn onderzoek naar de mate waarin gedrukte en digitale nieuwsbeelden van invloed zijn op de manier waarop mensen denken over politiek.

Lees meer taalnieuws op onzetaal.nl

Vaak wordt gedacht dat krachtige beelden – bijvoorbeeld van vluchtelingen – een doeltreffend middel zijn om iemands politieke opvattingen te beïnvloeden. Powell toont in zijn onderzoek echter aan dat beelden vooral emoties kunnen oproepen die aanzetten tot actie (bijvoorbeeld doneren) en dat het vooral teksten zijn die iemands opvattingen kunnen veranderen. Dit komt doordat teksten een grotere betrokkenheid vergen van de lezer, waardoor hij ook sterker betrokken raakt bij het onderwerp, aldus Powell. “Onze bevindingen wijzen er dan ook op dat mensen – in het algemeen – sterker betrokken raken bij nieuws door erover te lezen dan door ernaar te kijken.”

9
10

Leestip: Fan-tas-tisch om hier te zijn

Hoe werkt taal? Wat maakt een tekst effectief? Hoe schrijf je een toespraak die tot tranen toe roert? In ‘Fan-tas-tisch om hier te zijn’ beschrijft Christine Liebrecht 20 soorten ‘taalversterkers’. Dit boek leest lekker weg: een bundeltje met megahandige tips om je taalgebruik te verbeteren.

Voorbeelden van taalversterkers:

  • Gebruik superlatieven (maar mijd de valkuilen ;-)
  • Speel met klanken (Campert: Het leven is vurrukkelluk)
  • Wees creatief (zoals de Tuimeltekst: Geweld niet. Geniet wel)