Specialisme: onderwijs en it

Digitale media en sociale netwerken hebben forse impact op onze communicatie. Kinderen zijn al jong ict-competent, vragen om digitaal onderwijs. Leerkrachten willen blended learning, MOOC’s, digitale toetsten. Of juist niet! De minister stelt eisen.
Voilà: alle poppetjes in onderwijsland aan het dansen.

Bepaal je koers
Hoe verhoud je je als manager tot die turbulente ontwikkelingen? Welke investering doe je wel, welke niet? De vernieuwingen buitelen over elkaar heen. Gelukkig weten in onderwijsland de deskundigen elkaar te vinden. Schrijven zij aanbevelingen en werkplannen voor bestuurders.

“Communicatie en online onderwijs boeien me enorm. De innovatie is grootscheeps, de effecten elke dag zichtbaar en voelbaar.”


Up to date kennis van online onderwijs

Het docentschap verandert mee

“In afgelopen 20-30 jaar heb ik de ict-ontwikkelingen in het hoger onderwijs van dichtbij meebeleefd. Van de komst van de eerste personal computer tot de lancering van ‘het internet’. Nu zijn we geheel vertrouwd met e-learning, krijgt digitale didaktiek een volwassen status. Recentelijk verdiepte ik me in een minor ‘Mediawijsheid’ voor pabo-studenten, de toekomstig leerkrachten. Voor academici verzamelde ik communicatiebouwstenen voor een universitair programma ‘Onderwijs en ICT. Ja, er gebeurt veel en ook hier is nog heel veel werk te doen!“

Whitepapers, good practises

Op uitnodiging van SURF sloot ik aan bij een expeditie van deskundigen die zich bogen over de vraag: Hoe ontwikkelt zich komende 5 jaar de digitale leer- en werkomgeving in het hoger onderwijs? Welke aanbevelingen kunnen we doen we aan bestuurders van onderwijsinstellingen? Met twee co-auteurs schreef ik de (veelgeprezen) slotpublicatie.

Voorbeelden van aanbevelingen rond didaktiek (mijn speerpunt):
1) Innoveer door de docent te laten innoveren. Investeer in professionalisering.
2) Zorg dat docenten de ‘kennispiramide’ doorlopen. Toon met evaluaties aan dat het onderwijs daadwerkelijk verbetert.
3) Laat goede voorbeelden zien rond online werkvormen, online samenwerken, online leermateriaal, online begeleiden, online toetsen.

Met twee coauteurs schreef ik de (veelgeprezen) slotpublicatie. Later heb ik ook enkele good practises beschreven.

De meester en juf in de klas

En dan gaat online onderwijs natuurlijk ook over die juffen en meesters die met passie en overtuiging de website van hun school professionaliseren. Die mooie content verzamelen, voortdurend digitaal innoveren en kinderen en hun ouders betrekken bij de website van de school. Voor een grote groep basisscholen coördineer en adviseer ik bij hun twaalf websites, rond de inkoop, vormgeving, cms-training en dergelijke.

MOOC

MOOC’s, open courseware, open educational resources. ...