Beeld èn tekst doeltreffend

Beelden kunnen sterke emoties oproepen, maar het zijn vooral teksten die leiden tot verandering van mening. Dat stelt promovendus Thomas Powell op basis van zijn onderzoek naar de mate waarin gedrukte en digitale nieuwsbeelden van invloed zijn op de manier waarop mensen denken over politiek.

Lees meer taalnieuws op onzetaal.nl

Vaak wordt gedacht dat krachtige beelden – bijvoorbeeld van vluchtelingen – een doeltreffend middel zijn om iemands politieke opvattingen te beïnvloeden. Powell toont in zijn onderzoek echter aan dat beelden vooral emoties kunnen oproepen die aanzetten tot actie (bijvoorbeeld doneren) en dat het vooral teksten zijn die iemands opvattingen kunnen veranderen. Dit komt doordat teksten een grotere betrokkenheid vergen van de lezer, waardoor hij ook sterker betrokken raakt bij het onderwerp, aldus Powell. “Onze bevindingen wijzen er dan ook op dat mensen – in het algemeen – sterker betrokken raken bij nieuws door erover te lezen dan door ernaar te kijken.”