Artikelen door Charlotte Verhees

Bijscholing in Factor C

Welke communicatiestrategie past bij je stakeholders en je projectdoelen? Hoeveel invloed krijgen ze? Wat communiceer je met wie, op welk moment, via welk middel? Wat wordt het kernverhaal? Eind 2022 heb ik me ondergedompeld in de meerdaagse training Factor C van opleidingsinstituut Publiec. Mijn kennis over ‘Omgevingsbewust werken’ is weer up-to-date en verrijkt. De waardevolle […]

Je persoonlijke werkboekje

Opdrachtgever blij. Wij blij.Ik voel trots als ik kijk naar deze vrolijke aanwinst op mijn bureau. De koers van de scholengroep is vertaald in een vrolijk, luchtig werkboekje. Nu kan elk personeelslid zelf aan de slag met strategische droom van de organisatie. De eigen ruimte pakken om te groeien!Wederom een mooie coproductie, gemaakt met een […]

Privacy en videobellen

Hoe ziet het met de privacy bij videobel-apps? Wat is een veilige communicatietool? De Autoriteit Persoonsgegevens heeft bij 13 veelgebruikte videobel-apps gekeken naar de belangrijkste privacyaspecten. Zoals welke gegevens de app verzamelt, wat de app daarmee doet en of de communicatie beveiligd is. Bekijk de keuzehulp.

Humor en communicatie

Hoe verstandig is het, humor toepassen in je uitingen? Een beetje oppassen, zie de voors en tegens op de foto. Tegelijkertijd: met clichés val je je niet zo’n buil: denk aan de metafoor van een huis dat is vervallen tot krot (een regeringscoalitie of overheidsdienst). Of een slecht huwelijk dat op springen staat (Brexit). Visuele […]

Zoveel winst: tijd voor een feestje!

In 2020 bestaat mijn zaak 20 jaar. Wat gebeurde er in het communicatievak? Welke essentie blijft en welke vernieuwingen deden zich voor? Wat deed die 20 jaar met mij? Ik schrijf, adviseer, of is er meer? Tijd voor een toost, een korte terugblik en enkele vipes voor de toekomst. Wat bleef, wat kwam? Een helikopter-view […]

Open en weerbaar Nijmegen

Ik ben medeondertekenaar van het manifest ‘Open en Weerbaar Nijmegen’. Onze samenleving wordt steeds meer digitaal. Wij worden steeds afhankelijker van digitale systemen. Hoe zorgen we voor digitale leefbaarheid? Hoe maken we onszelf en de inwoners van onze stad weerbaar? Daar draag ik graag mijn steentje aan bij.

Veilig online

7 tips die helpen om je foto’s, bestanden, identiteit te beschermen. Lock your screen Houd je wachtwoorden geheim Klik niet zomaar op linkjes, open niet zomaar bijlagen. Maak back-ups Wijzig regelmatig je wachtwoorden Kies wachtwoordzinnen Zorg voor goede anti-virus Duizend-en-één meer tips vind je op veiliginternetten.

Beeld èn tekst doeltreffend

Beelden kunnen sterke emoties oproepen, maar het zijn vooral teksten die leiden tot verandering van mening. Dat stelt promovendus Thomas Powell op basis van zijn onderzoek naar de mate waarin gedrukte en digitale nieuwsbeelden van invloed zijn op de manier waarop mensen denken over politiek. Lees meer taalnieuws op onzetaal.nl Vaak wordt gedacht dat krachtige beelden […]