Open en weerbaar Nijmegen

2019-01-29 Manifest tekenen Privacy Schepenhal gemeentehuis Nijmegen met burgemeester Bruls

Ik ben medeondertekenaar van het manifest ‘Open en Weerbaar Nijmegen’. Onze samenleving wordt steeds meer digitaal. Wij worden steeds afhankelijker van digitale systemen. Hoe zorgen we voor digitale leefbaarheid? Hoe maken we onszelf en de inwoners van onze stad weerbaar? Daar draag ik graag mijn steentje aan bij.