Intervisiebegeleider

Sinds 2016 ben ik gecertificeerd intervisiebegeleider. In kleine, vertrouwelijke settings kunnen mensen moeilijke situaties bespreken of problemen voorleggen aan een intervisiegroep. De groepsleden houden elkaar een spiegel voor en geven elkaar adviezen over bijvoorbeeld een alternatieve aanpak. Zo krijgt een vraagsteller heel gericht feedback van de groep. Iedereen leert er van, niet alleen de vraagsteller. Als begeleider pas ik officiële intervisievormen toe zoals de 5-stappenmethode, de clinic en de roddelmethode. Het werkt fantastisch.